مطالب تازه

اجرای پروژه برج مسکونی ترنج

اجرای فلاشینگ نما ، فلاشینگ کف پنجره ، فلاشینگ پشت بام ، نماهای تاج شمالی و جنوبی در پروژه برج مسکونی ترنج ( مقداد ) کارفرما : شورای نگهبان مجری طرح : تاسیسات ارس بمدیریت فیاض رشید نمای تاج جنوبی فلاشینگ باند پشت بام نمای تاج شمالی

ادامه مطلب »